ร่วมเป็นทีมเดียวกัน

We are always looking out for skilled employees!

การทำงานที่ นิวตั้น เอ็ม คลินิกกายภาพบำบัด เราตั้งเป้าหมายที่จะเป็นอันดับหนึ่ง ทางด้านการให้บริการและรักษาทางการแพทย์แก่คนไข้ ดังนั้นในทุกๆวันที่คนไข้เข้ารับบริการ เราจะไม่ทำเพียงแค่ให้คนไข้พึงพอใจในการดูแลเท่านั้น แต่เราทุกคนจะให้การดูแลที่เกินมาตรฐานความคาดหวังของคนไข้ รวมไปถึงพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นถ้าหากคุณคิดว่าคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมกับวัฒนธรรมคลินิกของเรา มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมฟื้นฟูด้านการแพทย์เพื่อช่วยดูแลและรักษาคนไข้ให้หายจากอาการเจ็บป่วยอย่างดีที่สุด

คุณค่าและวัฒนธรรมของคลินิก (Our Value and Culture)

 1. คนไข้เป็นศูนย์กลาง (Patient Centred)
 2. แค่ดีไม่พอ ต้องดีที่สุด (Exceed expectation)
 3. แสดงถึงความเป็นมืออาชีพ (Embody Professionalism)
 4. สนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (Teamwork)
 5. ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และ เพื่อนร่วมงาน (Honestly)
 6. พัฒนาและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา (Continuing Improvement)
 7. ดูแลคนไข้และเพื่อนร่วมงานเหมือนคนในครอบครัว (Family)

การทำงานที่คลินิก (Life at Newton Em Physiotherapy Clinic)

 1. Train and Develop – เราให้ความสำคัญกับความรู้และการพัฒนาศักยภาพของทีม ดังนั้นเรามีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ภายในคลินิกอยู่สม่ำเสมอ รวมถึงมีงบประมาณสนับสนุนการอบรมหลักสูตรภายนอก
 2. Socialise with the team – นอกจากการรักษาคนไข้ที่คลินิก ทีมของเรายังได้เข้าร่วมงานนอกสถานที่อื่นๆ เช่น การติดตามดูแลนักกีฬามืออาชีพ การเข้าร่วมอีเว้นท์งานแข่งกีฬา รวมถึงกิจกรรมการกุศลที่ดูแลคนไข้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 3. Work Collaborative – เราสนับสนุนให้ทุกคนแบ่งปัน ความรู้ รวมถึงแนวทางการรักษาคนไข้ เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดแนวทางการรักษาใหม่ๆให้เกิดผลดีต่อคนไข้
 4. Achieve your vision – นอกเหนือจากการดูแลคนไข้แล้ว เรายังเปิดรับความคิดใหม่ๆ ที่เป็นการพัฒนาคลินิกเพื่อให้เราทุกคนเติมโตไปข้างหน้าด้วยกัน

Resources Allotment

 • Doctor
 • Physio
 • Consultant
 • Athletic Coach

Think you could work with us?

Contact us with a CV to arrange an interview!