ทีมของเรา

Our Team!

ทีมนักกายภาพบำบัด

ทีมนักกายภาพบำบัด นิวตั้น เอ็ม คลินิกกายภาพบำบัด พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิด คนไข้สามารถคาดหวังที่จะได้รับรักษาอย่างจริงใจ อบอุ่น และเข้าถึงความรู้ตัวโรคได้ง่าย เมื่อเข้ารับการรักษากับทีมของเรา เพราะความเข้าใจของปัญหาจะทำให้คนไข้ได้รับผลการรักษาที่ดีที่สุด

กภ. พิมพ์รัก (คุณเก๋)

ปริญญาโท กายภาพบำบัด

กภ. วดี (คุณเนย)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

กภ. วิราภรณ์ (คุณวิ)

ปริญญาโท กายภาพบำบัด (เกียรตินิยมอันดับสอง)

กภ. สุภชาวัลย์ (คุณทราย)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด

ทีมนักกายภาพบำบัด

ที่ นิวตั้น เอ็ม คลินิกกายภาพบำบัด เราสนับสนุนและส่งเสริมให้ นักกายภาพบำบัดของเรามีการพัฒนาความรู้อยู่ตลอดเวลา โดยนักกายภาพบำบัดทุกท่านจะได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงการแบ่งปันองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน เพราะเราเชื่อว่าการแบ่งบันจะนำมาซึ่งการต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆ และเป็นประโยชน์ต่อคนไข้

กภ. ณัฐชา (คุณณัฐ)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด

กภ. ธนัชพร (คุณฮั้ว)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด

กภ. พริมโรส (คุณหลิว)

ปริญญาโท กายภาพบำบัด

กภ. รัตนาภรณ์ (คุณไอซ์)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด

ทีมนักกายภาพบำบัด

ประสบการณ์ในการรักษา และ การให้เวลากับคนไข้ จะนำมาซึ่งโอกาสการวินิจฉัยโรคได้รวดเร็ว และถูกต้องมากขึ้น โดยเฉพาะการรักษากับ ทีมนักกายภาพบำบัด ของ นิวตั้น เอ็ม คลินิกกายภาพบำบัด ที่มีประสบการณ์รักษาคนไข้ในกลุ่มอาการบาดเจ็บทั่วไป และกลุ่มอาการบาดเจ็บเฉพาะ เช่น อาการฟื้นฟูหลังผ่าตัด หรือ อาการเจ็บจากการเล่นกีฬา ที่ทีมนักกายภาพบำบัดของ นิวตั้น เอ็ม ได้รับเกียรติให้เข้าไปมีส่วนรวมทั้งในการแข่งขันระดับสมัครเล่น และ ระดับทีมชาติ

กภ. มธุริน (คุณป้อ)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด (เกียรตินิยมอันดับสอง)

กภ. โสภิดา (คุณแคท)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ดร.กภ. กนกพร (คุณมิ้นท์)

ปริญญาเอก กายภาพบำบัด

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

การรักษาที่มองให้ครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม จะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย โดยเราตั้งใจจะเติบเต็มให้ครบทุกด้าน และมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ณิชนันทน์ (คุณปุ๊ก)

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การกีฬา (เกียรตินิยมอันดับสอง)

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ธนธรณ์ (คุณฟลุ๊ค)

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การกีฬา (เกียรตินิยมอันดับสอง)

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ปิยวัฒน์ (คุณอาม)

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การกีฬา (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ทีมที่ปรึกษา

การรักษาที่มองให้ครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม จะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย โดยเราตั้งใจจะเติบเต็มให้ครบทุกด้าน และมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กภ. สุนทรี ชยาวัชรกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กภ. มนทกาน ไชยกุมาร

ปริญญาเอก กายภาพบำบัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กภ. ศิรินันท์ จันทร์หนัก

ปริญญาเอก กายภาพบำบัด

พญ.วิชชุรีย์ เวชชากุล

แพทย์ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ