คำถามพบบ่อย

Frequently Asked Questions

การทำกายภาพบำบัด เจ็บรึเปล่า

อาการเจ็บเป็นอาการที่ร่างกายของเรากำลังบอกถึงความผิดปกติในร่างกาย ซึ่งโดยปกติแล้ว อาการเจ็บจะแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ อาการเจ็บที่ดี (Good Pain) และ อาการเจ็บที่ไม่ดี (Bad Pain) การที่ร่างกายของเรามีอาการเจ็บจากความผิดปกติในร่างกายนั้นเป็นอาการเจ็บที่ไม่ดี (Bad Pain) ดังนั้นเป้าหมายการรักษาทางคลินิกจะมุ่งเน้นไปที่การรักษาจากต้นเหตุของปัญหา และให้คนไข้เคลื่อนไหวได้โดยไม่มีอาการเจ็บ

สามารถออกกำลังกายด้วยตัวเองได้รึเปล่า

สามารถทำได้ในกรณีที่ไม่ได้มีอาการเจ็บ หรือ ผิดปกติของร่างกาย แต่เนื่องจากอาการเจ็บของคนไข้เกิดจากความผิดปกติในการเคลื่อนไหวของร่างกาย ดังนั้นการออกกำลังกายโดยที่มีนักกายภาพบำบัดคอยดูแล จะช่วยให้คนไข้ฝึกการเคลื่อนไหวได้อย่างถูกวิธี รวมถึงการวางแผนการออกกำลังให้ถูกต้องตามลักษณะอาการของคนไข้แต่ละท่าน เช่น ความถี่ ความหนัก และจำนวนครั้ง เป็นต้น ในช่วงแรกของการออกกำลังกายเราจึงแนะนำให้มีนักกายภาพบำบัดคอยดูแลเพื่อเร่งการฟื้นฟู และหลังจากนั้นจึงค่อยนำท่าออกกำลังกายไปปฏิบัติเองที่บ้านพร้อมติดตามนัดตรวจอย่างต่อเนื่องตามระยะของโรค

จำเป็นต้องให้แพทย์ส่งตัวเข้ามารับการรักษารึเปล่า

การรักษาทางกายภาพบำบัดที่เกี่ยวข้องกับอาการหรือโรคของคนไข้ สามารถเข้ารับการรักษาได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องให้แพทย์ส่งตัว แต่หากอาการของคนไข้ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของการรักษาทางกายภาพบำบัด ทางคลินิกจะแนะนำการรักษาอื่นที่เหมาะสมให้คนไข้ทราบ

การรักษามีการใช้ยาร่วมด้วยรึเปล่า

การรักษาจะไม่ได้มีการใช้ยา แต่ทางเราจะมีการบริหาร หรือ การออกกำลังกายที่ให้กับคนไข้นำไปปฏิบัติที่บ้านที่เปรียบเสมือนยาของเรา (Exercise Medicine) ซึ่งจะช่วยให้คนไข้หายจากอาการเจ็บได้เร็วขึ้น

จำเป็นต้องมีผล X-Ray หรือ MRI รึเปล่า

โดยเฉลี่ยแล้วกว่า 95% ของการตรวจรักษาไม่จำเป็นต้องใช้ แต่ในกรณีที่คนไข้มีความจำเป็นต้องตรวจด้วย X-Ray หรือ MRI ทางคลินิกจะแจ้งให้ทราบ หรือถ้าคนไข้มีผลตรวจอยู่แล้ว สามารถนำมาแสดงให้นักกายภาพบำบัดเพื่อใช้ประกอบการรักษาได้เช่นกัน

ควรทำกายภาพบำบัด หรือ ควรผ่าตัด

มีหลายโรคและหลายเคสที่คนไข้ทำการรักษาด้วยกายภาพบำบัดและหายเป็นปกติโดยไม่จำเป็นต้องผ่าตัด ซึ่งขึ้นอยู่กับตัวโรค และระยะของโรคด้วย แต่การผ่าตัดควรเป็นทางเลือกสุดท้ายของการรักษา เนื่องจากยังมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่จะตามมาหลังเข้ารับการผ่าตัด

ทีมนักกายภาพบำบัดที่คลินิกผ่านการรับรองรึเปล่า

นักกายภาพบำบัดทุกท่านต้องสอบผ่านหลักสูตรกายภาพบำบัด รวมถึงมีใบประกอบวิชาชีพที่ออกโดยกระทรวงสาธารณะสุข

การรักษากายภาพบำบัดแพงรึเปล่า

ในคนไข้บางรายที่มีอาการเจ็บมาเป็นระยะเวลานานอาจจะต้องใช้เวลาในการรักษาอย่างต่อเนื่อง แต่ในบางอาการปวดการทานยาจะให้ผลบรรเทาต่ออาการปวดได้แค่ชั่วคราว และอาจจะไม่ดีเท่าเมื่อเทียบกับการรักษาด้วยกายภาพบำบัด รวมถึงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดแล้ว การรักษาทางกายภาพบำบัดในระยะยาวยังมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่ามาก

ต้องรักษากี่ครั้งถึงจะหาย

จำนวนครั้งของการรักษาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างของคนไข้ เช่น ระยะของอาการเจ็บ ความซับซ้อนของอาการเจ็บ อายุคนไข้ การใช้ชีวิตประจำวัน และอื่นๆ ดังนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากที่จะบอกจำนวนครั้งในการรักษาที่แน่นอนให้คนไข้ทราบ แต่ทางนักกายภาพบำบัดสามารถแนะนำคร่าวๆได้หลังจากที่ได้ตรวจประเมินอาการเจ็บของคนไข้ในครั้งแรกที่ได้รับการรักษา

ใช้เวลารักษาต่อครั้งนานแค่ไหน

การรักษาจะใช้เวลาประมาณ 60 ถึง 90 นาที ขึ้นอยู่กับตัวโรค และ อาการเจ็บของคนไข้

ควรแจ้งนัดก่อนเข้ารับการรักษารึเปล่า

เนื่องจากทางคลินิกดูแลคนไข้ทีละท่าน และมีคิวคนไข้ที่จองนัดไว้อย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นที่ต้องโทรนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับการรักษา โดยคนไข้สามารถโทรสอบถามได้ภายในวัน หรือหากต้องการนัดหมายล่วงหน้าตามเวลาที่สะดวก สามารถโทรนัดล่วงหน้าได้ก่อน 1 ถึง 2 วัน

หากไม่สามารถเข้ามารับการรักษาได้ตามนัด มีค่าใช้จ่ายรึเปล่า

ทางคลินิกมีความเข้าใจในกิจธุระจำเป็นของคนไข้แต่ละท่าน จึงไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่คนไข้ไม่สามารถมาตามนัดหมายได้ แต่ทางคลินิกขอรบกวนคนไข้โทรแจ้งเลื่อนหรือยกเลิกล่วงหน้าโดยเร็วที่สุด หรือ อย่างน้อย 24 ช.ม. เพื่อให้คนไข้ท่านอื่นที่รอคิวสามารถทำการนัดหมายได้